امروز:27 May, 2024

آیا در انتهای هر اسپرینت نیاز به برگزاری جلسه Retrospective (بازاندیشی اسپرینت) میباشد؟

معمولا تیم های نرم افزاری که از چارچوب های اسکرام ، کانبان، اسکرامبان و …  استفاده میکنند، همواره با این چالش مواجه هستند که آیا در هر اسپرینت نیاز به جلسه Retrospective هست یا خیر؟

معمولا دلایلی که از سمت تیم مطرح میشود عبارتنداز:

 • تیم ما خوب است که نیازی به پیشرفت و جلسات Retro ندارد.
 • جلسات Retro معمولا خیلی خسته کننده و بی فایده است.
 • تیم کارهای مهم تر دارد و خیلی مشغول توسعه است.
 • تیم علاقه ای به این نوع جلسات ندارد.

حال باید به عنوان اسکرام مستر برای تک تک این موارد، دلیلی قانع کننده داشته باشیم که در ادامه به آنها پاسخ خواهیم داد.

 1. تیمی که معتقد است خوب است و نیازی به تغییر ندارد.

این تیم باید دلایلی برای این ادعا داشته باشد، به صورت حسی نمیتوان این موضوع را مطرح کرد و باید تیم شاخص هایی جهت اثبات این موضوع داشته باشد. در غیر این صورت تیم شما آنقدر خوب نیست که نتواند بهتر شود.

 • تیمی که جلسات Retro را بی فایده و خسته کننده میداند.

ممکن است اسکرام مستر توانایی مدیریت جلسات Retro  را نداشته باشد. برای بهبود در این موضوع کتاب  Improving Agile Retrospectives از آقای مارک لوفلر پیشنهاد میگردد.

 • تیمی که برای برگزاری جلسات Retro ، کارهای دیگر را ترجیح میدهد یا مشغول کارهای دیگری است.

 این تیم معمولا برای برگزاری جلسات Retro بهانه ی مشغله زیاد را دارد و کارهای دیگر را مهم تر میداند. این تیم با این طرز تفکر نگاهی کوته بینانه دارد و این نگرش، عدم آینده نگری تیم را میرساند. در کتاب هفت عادت مردمان موثر، استفان کاوی از مثال هیزم شکن و نگاهش به آینده صحبت میکند. اگر هیزم شکن، نگاهی آینده نگر داشته باشد همیشه برای تیز کردن ابزار خود وقت میگذارد و این در خروجی کارش در بلند مدت بسیار مهم است.

 • تیمی که علاقه ای به این جلسات نداره

معمولا به صورت صد در صد همه افراد تیم این حس را ندارند. در قالب کار تیمی معمولا ممکن است یه کار یا موضوعی باب میل ما نباشد اما افراد حرفه ای با پذیرش اون موضوع سعی میکنند به صورت خودجوش پیشنهاداتی در راستای بهبود آن بدهند و در این راستا قدم بردارند. پس بنابراین اگر این جلسات خروجی مناسبی برای تیم داشته باشید افراد دیگر تیم نیز باید به این جریان کمک کنند.

اما در مواردی هم ممکن است تیم نیازی به این جلسه نداشته باشد:

 • تیم واقعا خوب باشد( با شاخص و با دلایل محکم)
 • کار سمت تیم نیست و تیم آنقدر شلوغ نیست که برروی بهبود تیمی وقت بگذارد.
 • اسکرام مستر تلاش های قابل توجهی انجام داده است ولی باز هم جلسات بی فایده و خسته کننده است.بهتر از جلسات با ساختار درست برگزار شود و خروجی مطلوبی داشته باشد در غیر این صورت برگزار نشود بهتر است.

برای مطالعه بیشتر به مرجع زیر مراجعه نماید:

https://www.mountaingoatsoftware.com/
avatar

مربی چابکی و اسکرام مستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.