امروز:25 July, 2024

محمد حمیدی: بنیان‌گذار گروه مشاور و آموزشی چابک شو، مربی تحول چابکی و مدرس دوره های آموزشی مدیریت پروژه چابک، اسکرام، کانبان و تحول چابکی

نقش مدیران در سازمان ها با رویکرد چابک

وقتی رویکرد چابک به کمک توسعه نظام کار ترکیبی (هیبریدی) می آید

چهاردلیل برای تخمین در توسعه محصول

7 کاری که باید در طول برنامه ریزی اسپرینت انجام دهید

3 چالش رایج در برنامه ریزی چابک و راهکارهای حل آن

نحوه اعمال ارزش های اسکرام از دید یک اسکرام مستر

در تیم های چابک به سمت بحث حرکت کنید ولی تمام اسناد را دور نریزید

بانک مقالات محمد حمیدی در Virgool | ویرگول

چرخه عمر تست چابک در توسعه محصول

اگر در تیم خود شفافیت ندارید به دنبال تخمین نباشید

استفاده از متریک ها جهت سنجش چابکی در توسعه محصول

بررسی 7 آیتم اتلافات در توسعه نرم افزار

آیا در انتهای هر اسپرینت نیاز به برگزاری جلسه Retrospective (بازاندیشی اسپرینت) میباشد؟