امروز:25 July, 2024

جلسه بازبینی اسپرینت (Sprint Review)

جلسه بازبینی اسپرینت
مقصود از Review Sprint ( بازبینی اسپرینت ) بازرسی برآیند اسپرینت و تعیین سازگاری های آینده است. تیم اسکرام خروجی کار خود را به ذینفعان
اصلی ارائه میدهد و پیشرفت انجام شده در جهت هدف محصول به بحث گذاشته می شود.
در طول این رویداد، تیم اسکرام و ذی نفعان آنچه را که در اسپرینت انجام شده و تغییراتی که در محیط شان روی داده است، را مرور می کنند. شرکت کنندگان بر
اساس این اطالعات در مورد اقدامات آتی باهم تعامل می کنند. بک لاگ محصول نیز ممکن است متناسب با فرصت های جدید تنظیم شود. Sprint
Review یک جلسه کاری است و تیم اسکرام باید از محدود کردن آن صرفاً به یک جلسه نمایش خودداری کند.
Review Sprint رویداد ماقبل آخر اسپرینت بوده و زمان بستۀ آن در یک اسپرینت یک ماهه حداکثر چهار ساعت است. برای
اسپرینت های کوتاه تر، این رویداد معمولا کوتاهتر است.

اشتراک گذاری
avatar

محمد حمیدی: بنیان‌گذار گروه مشاوره و آموزشی چابک شو؛ مربی تحول چابکی و مدرس دوره های آموزشی مدیریت پروژه چابک، اسکرام، کانبان و تحول چابکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.