امروز:25 July, 2024

آموزش Sprint Planning Meeting ( برنامه ریزی اسپرینت )

Planning Sprint با مشخص کردن کاری که باید در آن اسپرینت انجام شود اسپرینت را آغاز می کند. برنامه به دست آمده، حاصل
کار جمعی همه تیم اسکرام است.
مالک محصول اطمینان حاصل می کند که شرکت کنندگان آماده بحث و گفتگو درباره مهمترین اقالم بک لاگ محصول و چگونگی نگاشت آنها به هدف
محصول باشند. تیم اسکرام می تواند افراد دیگری را هم برای مشورت گرفتن به Planning Sprint دعوت کند.
Planning Sprint موضوعات زیر را پوشش می دهد:
موضوع یک: چرا این اسپرینت ارزشمند است؟
Owner Product مطرح می کند که چگونه محصول در اسپرینت جاری می تواند ارزش و سودمندی خود را افزایش دهد. سپس همه
تیم اسکرام برای تعیین هدف اسپرینت همکاری می کنند؛ هدفی که بیان می کند چرا این اسپرینت برای ذینفعان سودمند است. هدف اسپرینت باید قبل از
اتمام برنامه ریزی اسپرینت نهایی شده باشد.
موضوع دو: چه چیزی در این اسپرینت می تواند انجام شود؟
توسعه دهندگان از راه بحث و گفتگو با مالک محصول، اقالمی از بک لاگ محصول را برای قرار دادن در اسپرینت جاری انتخاب می کنند.
تیم اسکرام می تواند در طی همین فرآیند این موارد را پالایش نیز کند، که درک و اطمینان از موضوع را افزایش می دهد.
انتخاب چیزهایی که در یک اسپرینت می توانند کامل شوند ممکن است چالش برانگیز باشد. با این حال هرچه توسعه دهندگان درباره عملکرد
گذشته خود، ظرفیتشان در اسپرینت پیش رو، و تعریف تکمیل شده بیشتر بدانند، در پیش بینی هایشان درباره اسپرینت مطمئن تر خواهند بود.
موضوع سه: کارهای انتخاب شده چگونه انجام خواهند شد؟
توسعه دهندگان برای هر یک از اقلام انتخاب شده بک لاگ محصول، کار لازم برای ساختن Increment که مطابق تعریف
تکمیل شده باشد، را برنامه ریزی می کنند. این کار اغلب با تجزیه کردن اقلام بک لاگ محصول به کارهای کوچک تر یک روزه یا کوتاه تر انجام می شود.
چگونگی انجام این کار تنها به صلاح دید توسعه دهندگان است. هیچکس دیگر به آنها نمیگوید که چگونه باید اقلام بک لاگ محصول را
به Increment های ارزش تبدیل کنند.

هدف اسپرینت، اقلام انتخاب شده از بک لاگ محصول برای اسپرینت، بعلاوه طرح تحویل آنها، همه باهم بک لاگ اسپرینت نامیده می شود.
زمانِ بستۀ Planning Sprint برای یک اسپرینت یک ماهه هشت ساعت است. برای اسپرینت های کوتاه تر، این رویداد معمولا کوتاه تر است.

avatar

محمد حمیدی: بنیان‌گذار گروه مشاوره و آموزشی چابک شو؛ مربی تحول چابکی و مدرس دوره های آموزشی مدیریت پروژه چابک، اسکرام، کانبان و تحول چابکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.