امروز:25 July, 2024

نقش مدیران در سازمان ها با رویکرد چابک

نقش مدیران در سازمان ها با رویکرد چابک

نقش مدیران در سازمان هایی با رویکرد چابک، با سازمان های سنتی متفاوت است. البته نقاط اشتراکی نیز دارند. جهت حرکت به سمت مدیریت چابک می بایست نحوه نگرش و ذهنیت مدیران نیز چابک گردد. در تصویر ذیل به صورت خلاصه تقاوت میان مدیریت سنتی و مدیریت چابک بیان شده است. در کشور ما و خیلی از سازمان های جهانی جهت Agile شدن از کف سازمان اقدامات انجام می شود ولی متاسفانه در کشور ما این تغییر فرهنگ و رویکرد خیلی دیر به مدیران سطوح بالایی منتقل می گردد و یا اصلا Transformation صورت نمی گیرد و همچنان مدیران با رویکرد های سنتی با تیم های چابک خود رفتار می کنند. لذا مدیران می بایست رویکرد مدیریت چابک را فرابگیرند و در خود پرورش دهند، تا خروجی مورد نظر را در محیط چابک مشاهده نمایند.
 

مدیران باید جهت این تحول با درک فلسفه چابکی، حمایت حداکثری را از تیم های خودسازمانده و فراوظیفه ای خود داشته باشند، و به آنها در رسیدن به محصولی با ارزش بالا و پایداری کسب و کار خود کمک نمایند. لذا این تفکر که ما تیم های خود را چابک کنیم ولی همچنان با همان رویه های قبلی اقدام به مدیریت تیم ها نماییم اقدامی غلط در زمینه چابک سازی سازمان ها می باشد.

اولین اقدام مدیران سطوح بالا آشنایی کامل با مانیفست اجایل می باشد که در لینک ذیل جهت مطالعه قرار خواهم داد.

https://agilemanifesto.org/

چابک باشید.

اشتراک گذاری
avatar

محمد حمیدی: بنیان‌گذار گروه مشاوره و آموزشی چابک شو؛ مربی تحول چابکی و مدرس دوره های آموزشی مدیریت پروژه چابک، اسکرام، کانبان و تحول چابکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.